Nyheter IEE

NYHET | 17.02.2017

Energismarte bygg-konferansen har potensial til å bli en virkelig stor og betydningsfull arena for diskusjon av næringspolitikk og marked, fastslår næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo.

NYHET | 10.02.2017

Thor Bergli fra Smart Elektro avløser Frank Jaegtnes som styreleder i Interessegruppen for energieffektivisering (IEE). Da Bergli ble presentert for medlemmene under Energismarte bygg-konferansen 9. februar, varslet han offensive mål for det kommende året.

NYHET | 09.02.2017

På IEE konferansen, mente adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova at det er på tide å gi «det grønne skiftet» et konkret innhold. Han pekte på noe han mener er en god forretningsmulighet for elinstallatørbedriftene.

NYHET | 26.10.2016

De siste tre årene har det skjedd store endringer i markedet for energiløsninger i bygg, som utløser et behov for oppdatert kunnskap hos markedsaktørene. Dette skaper nye forretningsmuligheter innen energiforvaltning, elektriske varmeløsninger, solceller, ladestasjoner og lokale lagringsløsninger.

NYHET | 30.09.2016

Stortinget har pålagt regjeringen å sette et mål om 10TWh energieffektivisering i eksisterende bygg. Det betyr at alle bygg må bruke mindre energi. Hva skal til for at elektrobransjen skal bidra til at målet nås og byggeiere investerer?